Referenser

 

 

Här följer ett urval av utförda arbeten

 

Takrestaurering Kriminalhistoriska museet i Härjebol (2007)

 

 

Omfattande arbete på Ringsö i Mälaren (2007/2008)

Ny altan, tillbyggnation till befintligt hus, slipning av golv, nytt tak samt nytt kök.

 

Bild före

 

Bilder efter

 

Ommålning av hus (2008)

 

 

 

Medverkan i bygglov (2008)

 

 

Inbyggnation av altan (2008)

 

Före

Efter

 

Renovering av skönhetssalong (2008)

 

at-bygg © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.at-bygg.se